عزاداری ملوکانه برای شاه شهید

عزاداری ملوکانه برای شاه شهید

تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در خاطراتش می نویسد : آن روز تلخ را به یاد دارم تمام حرمسرا به یکباره پر از ماتم شد . همه به جای لباس شادی رخت ماتم پوشیدند . درباره مرگ پدر به دست یک کرمانی که از مریدان سیدجمال بود ، به نام میرزا رضا قول های زیادی است . خود او عمل زشت خود را به بهانه ظلمی که نایب السلطنه برادر من به او کرده بود می دانست .

جوان و تاریخ- سبک زندگی

عزاداری ملوکانه برای شاه شهید

تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در خاطراتش می نویسد : آن روز تلخ را به یاد دارم تمام حرمسرا به یکباره پر از ماتم شد . همه به جای لباس شادی رخت ماتم پوشیدند . درباره مرگ پدر به دست یک کرمانی که از مریدان سیدجمال بود ، به نام میرزا رضا قول های زیادی است . خود او عمل زشت خود را به بهانه ظلمی که نایب السلطنه برادر من به او کرده بود می دانست . با مرگ شاه حرم او به وضع بدی در آمد . شاه جدید یعنی مظفرالدین شاه خود حرم خانه داشت . پس بسیاری از زنان حرمسرا را بیرون کردند و برخی چون مادر من را که از زنان محترم بود  در جایی خارج از در خانه مسکن داد

شخصیت تاج السلطنه و داستان او هم شیرینی های زیادی دارد . او که قرار بود در پنجاهمین سالگرد سلطنت عروسی کند مجبور شد به جای لباس سفید ، سیاه پوش شود . ماجرای مرگ شاه شهید کل حرمسرای او را در هم ریخت به نحوی که در تاریخ آمده بعضی از زن ها مثل خانم باشی که قبلا طلاق داده شده بود دیوانه و غشی می شوند و بعضی سرافکنده به خانه پدری بر می گردند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •