انحراف اخلاقی و اقتصادی رئیس آموزش و پرورش

انحراف اخلاقی و اقتصادی رئیس آموزش و پرورش

موسی سبطی رئیس سابق اداره آموزش و پرورش بندر پهلوی که اخیراً به سمت رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل منصوب گردیده از نظر اخلاقی فردی منحرف معرفی و در مدت خدمت در بندرپهلوی علاوه بر منحرف نمودن تعدادی از بانوان فرهنگی و برقراری رابطه نامشروع با آنان سوءاستفاده‌هایی به شرح زیر نموده است....

 

موسی سبطی رئیس سابق اداره آموزش و پرورش بندر پهلوی که اخیراً به سمت رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل منصوب گردیده از نظر اخلاقی فردی منحرف معرفی و در مدت خدمت در بندرپهلوی علاوه بر منحرف نمودن تعدادی از بانوان فرهنگی و برقراری رابطه نامشروع با آنان سوءاستفاده‌هایی به شرح زیر نموده است:
اـ چک شماره 291061 مورخه 3 / 6 / 35 به مبلغ 168748 ریال را به نام حسین جهان‌آراء شغل راننده صادر و مبلغ آن را از حساب شماره 10114 بانک ملی بندرپهلوی وسیله حسین جهان‌آراء دریافت نموده است.
2ـ از حساب شماره 21554 بانک صادرات بندر پهلوی که مربوط به عواید میهمانی‌های فرهنگی منطقه و به نام پول آب و برق گرفته شده و در اختیار مسئول کارگزینی و رفاه معلم بوده است برداشت‌های غیرقانونی نموده است.
3ـ چک شماره 348539 مورخه 4 / 6 / 35 به مبلغ 163300 ریال را به نام قاسمیان مسئول کارگزینی صادر و مبلغ آن را وسیله قاسمیان از حساب شماره 2154 بانک صادرات دریافت و بین خود و قاسمیان تقسیم نموده است.
4ـ چک شماره 348.540 مورخه 4 / 6 / 35 به مبلغ 104000 ریال را به نام قاسمیان رئیس کارگزینی صادر و مبلغ آن را تحت‌عنوان حق‌الزحمه از حساب شماره 2154 بانک صادرات دریافت نموده است.
5ـ مبلغی حدود 1320000 ریال به‌عنوان حق‌الزحمه خود و اعضای کادر اداری از بودجه بانک ملی متعلق به آموزش و پرورش برداشت و بین خود و افراد مورد نظر تقسیم نموده است.
6ـ مبلغ 75 هزار ریال از مدیر مدرسه ارامنه محل اخاذی نموده است.
7ـ حدود 100000 ریال از بودجه دبیرستان شبانه ثریا را که در اختیار رئیس دبیرستان بوده از رئیس دبیرستان اخذ کرده است.
8ـ با اینکه هزینه مربوط به تعمیر دبیرستان فردوسی را از بودجه اداره آموزش و پرورش بندر پهلوی برداشت نموده معهذا مجدداً معادل وجه مزبور را از بودجه دبیرستان موصوف تحت‌عنوان هزینه تعمیر دبیرستان برداشت کرده است.
9ـ از بودجه شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای ماهیانه حدود 10000 ریال به آقای اقوامی که از منسوبین وی می‌باشد برخلاف مقررات تحت‌عنوان فوق‌العاده پرداخت کرده‌ است.
10ـ گفته می‌شود هر ماه مبلغ 20000 ریال از حساب شماره 21554 بانک صادرات بندر پهلوی به‌عنوان حق‌الزحمه برای خود برداشت نموده است. ضمناً با تحقیقاتی‌ که به عمل آمده نامبرده در زمان تصدی اداره آموش و پرورش اردبیل (قبل از خدمت در بندرپهلوی) از بودجه مربوط به احداث و تعمیر مدارس سوءاستفاده‌های فراوانی نموده و در محل خدمت جدید نیز (بابل) ـ افرادی‌ که قبلاً به علت نداشتن صلاحیت اخلاقی و مالی از کار برکنار شده بودند مجدداً در سمت‌های قبلی گمارده و به همین جهت ناراحتی‌هایی بین فرهنگیان بوجود آورده است.
اصلح است بازرسی به بندر پهلوی اعزام و در صورت تأیید اتهامات منتسب به وی در وضع خدمتی او تجدید‌نظر به عمل آورند.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •