رشوه یک میلیون دلاری به علیاحضرت ملکه مادر

رشوه یک میلیون دلاری به علیاحضرت ملکه مادر

اطلاع موثق حاکی است سپهبد علوی مقدم بوسیله یکی از نزدیکان خود با علیاحضرت ملکه مادر تماس گرفته و برای آزادی خود از ایشان استمداد نموده است زیرا اطلاع حاصل نموده که در پرونده وی در دیوان کیفر راجع به انتخابات و شرکت واحد دلایل قانع کننده‌ای وجود ندارد

شماره : 5849 / 312
تاریخ : 14 / 12 / 40
موضوع : اقدامات سپهبد علوی مقدم
اطلاع موثق حاکی است سپهبد علوی مقدم بوسیله یکی از نزدیکان خود با علیاحضرت ملکه مادر تماس گرفته و برای آزادی خود از ایشان استمداد نموده است زیرا اطلاع حاصل نموده که در پرونده وی در دیوان کیفر راجع به انتخابات و شرکت واحد دلایل قانع کننده‌ای وجود ندارد و به علیاحضرت ملکه قول داده است در صورت استخلاص یک ملیون دلار در یکی از بانکهای خارج به حساب معظم‌لها خواهد گذارد و در صورت موافقت برای مدت طولانی ایران را ترک و به یکی از کشورهای اروپائی خواهد رفت و از طرف علیاحضرت ملکه مادر نیز به مشارالیه قول مساعد داده شده است‌. گوینده افزود علیاحضرت ملکه مادر توسط سروری رئیس دیوان عالی کشور اقداماتی را برای استخلاص علوی مقدم شروع نموده‌اند و مشارالیه نیز با بنی‌فضل دادستان جهت تبدیل قرار بازداشت علوی مقدم به اخذ وثیقه یا کفیل مذاکره نموده است‌.
توضیح آنکه در حال حاضر آقای الموتی و بازپرس دیوان کیفر با تبدیل قرار سپهبد علوی مقدم مخالفت می‌نمایند و دادستان دیوان کیفر و شهاب فردوس معاون وزارت دادگستری نظر مساعدی دارند ولی پیش‌بینی می‌شود تا تعیین تکلیف سپهبد کیا در دادگاه دیوان کیفر قرار بازداشت علوی مقدم به حال خود باقی خواهد ماند.
در پرونده تیمسار مهدیقلی علوی مقدم بایگانی شود. اداره دوم 21 / 12 / 40

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •