پورسانت اشرف پهلوی از معاملات خارجی

پورسانت اشرف پهلوی از معاملات خارجی

والاحضرت­ اشرف پهلوى نیز در این­ معاملات سهیم بوده و 35%­از سود آن به معظم ‏لها تعلق­ خواهد گرفت.

پهلوی دوم

شماره: ۲-۳-۴۲۵۰                                                                          تاریخ: 27/9/37

موضوع: دربار شاهنشاهى

     همسر یکى از کارمندان عالى‏رتبه وزارت خارجه بلژیک که از دوستان­بسیار نزدیک والاحضرت اشرف پهلوى مى‏باشد و اخیرا به ایران آمده و­مى‏گفت: مشارالیها براى انجام دو سه معامله بزرگ که مبلغ آن متجاوز [از] 10­میلیون تومان است به ایران­ آمده و در حال حاضر براى ­تهیه مقدمات انعقاد­قراردادهاى لازم مشغول­ کار مى‏باشد و والاحضرت­ اشرف پهلوى نیز در این­ معاملات سهیم بوده و 35%­از سود آن به معظم ‏لها تعلق­ خواهد گرفت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •