مشارکت زنان ایرانی در تامین اعتبار تاسیس بانک ملی/ دولت ایران چرا می خواهد از دولتهای خارجی پول قرض کند؟ مگر ما مرده ایم ؟

مشارکت زنان ایرانی در تامین اعتبار تاسیس بانک ملی/ دولت ایران چرا می خواهد از دولتهای خارجی پول قرض کند؟ مگر ما مرده ایم ؟

در یکی از روزها به هنگامی که سیدجمال الدین واعظ درباره قرض از بیگانگان و زیانهای آن سخن می راند پیرزنی از میان جمعیت بپا خواست و گفت: «دولت ایران چرا می خواهد از دولتهای خارجی پول قرض کند؟ مگر ما مرده ایم ؟ من یک زن رختشوی هستم و به سهم خود یک تومان می دهم.» . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از کارهای بزرگی که مجلس اول شواری ملی به آن اقدام کرد تصمیم به تاسیس بانک ملی بود. با تاسیس بانک ملی یکی دیگر از بندهای وابستگی به کشورهای استعمار پاره می شد. این اقدام مجلس با استقبال پرشور میهن پرستان به ویژه زنان قهرمان ایران روبرو شد.

زنان ایران کمکهای تحسین برانگیزی برای پاگرفتن بانک ملی به عمل آوردند. روزنامه مجلس دراین باره می نویسد: بیوه زنان کشور ما گوشواره و دستبند خود را برای ادای قرض دولت و تاسیس بانک داخله حاضر کرده و هر یک میخواهد که دراین کار بر دیگری سبقت بگیرند. در یکی از روزها به هنگامی که سیدجمال الدین واعظ درباره قرض از بیگانگان و زیانهای آن سخن می راند پیرزنی از میان جمعیت بپا خواست و گفت:

«دولت ایران چرا می خواهد از دولتهای خارجی پول قرض کند؟ مگر ما مرده ایم ؟ من یک زن رختشوی هستم و به سهم خود یک تومان می دهم.»

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •