نظر شیخ فضل الله نوری درباره تاسیس بانک ملی

نظر شیخ فضل الله نوری درباره تاسیس بانک ملی

شیخ فضل الله نوری شاید با برخی از مفاهیم غربی که به اسلام ضربه می زند مخالف بود و آنان را برنمی تابید؛ اما آنچه از غرب با اسلام همراه و همگام بود را با کمال میل می پذیرفت. از جمله این ابزارهای جدید بانک بود. بانک از جمله نهادهای غربی بود که به ایران آمد و به تدریج جای خود را در کشور ما گشود . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

شیخ فضل الله نوری شاید با برخی از مفاهیم غربی که به اسلام ضربه می زند، مخالف بود و آنان را برنمی تابید؛ اما آنچه از غرب با اسلام همراه و همگام بود را با کمال میل می پذیرفت. از جمله این ابزارهای جدید بانک بود. بانک از جمله نهادهای غربی بود که به ایران آمد و به تدریج جای خود را در کشور ما گشود:

«مورد دیگری که شیخ به مقابله با نفوذ روس و انگلیس برخاست هنگام طرح تاسیس بانک ملی توسط برخی از نمایندگان مجلس در صدر مشروطه بود. طرحی که اندیشه ی رهایی کشور از استعمار اقتصادی را تعقیب می کرد و بی گمان در صورت موفقیت به سلطه ی روس و انگلیس بر منابع مالی این سرزمین که در قالب دو بانک شاهی و استقراضی جلوه گر بود پایان می داد. شیخ از این طرح کاملا حمایت کرد و به نوشته ی کسروی و ملکزاده: دویست تومان سهام بانک را خریداری کرد. شیخ در نامه به علامه محمد قزوینی نیز که آن زمان در پاریس می زیست مژده ی پیشرفت تشکیل بانک ملی را داد که موجب کمال امیدواری به بقاء استقلال وطن عزیز و مزید تقویت دین حنیف اسلام بود.»

 

منبع: علی ابوالحسنی، کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1385، چاپ سوم، ص 78 – 79

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •