نظر جالب شیخ فضالله درباره تاسیس بانک ملی

نظر جالب شیخ فضالله درباره تاسیس بانک ملی

شیخ فضل الله آنقدر آماج تهمت ها و انتقادات ناروا قرار گرفته است که گویی او از اساس با همه وجوه دنیای مدرن مخالف بوده است. این در حالی است که او  همه آنچه را که باعث پیشرفت ایران می شد می پذیرفت و تنها با غربی شدن ایران مشکل داشت . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

شیخ فضل الله آنقدر آماج تهمت ها و انتقادات ناروا قرار گرفته است که گویی او از اساس با همه وجوه دنیای مدرن مخالف بوده است. این در حالی است که او  همه آنچه را که باعث پیشرفت ایران می شد می پذیرفت و تنها با غربی شدن ایران مشکل داشت:

«در اوایل مشروطه نماینده ی دولت به وکلا ابراز داشت که دولت از پرداخت حقوق کارمندان و برخی دیگراز مخارج دولتی عاجز مانده است و پیشنهاد کرد که برای تامین این منظور از بیگانگان وام گرفته شود. برسر این امر گفتگو های زیادی در مجلس در گرفت و عاقبت مرحوم حاج معین التجار طرح تاسیس بانک ملی را به میان افکند که از سوی وطنخواهان با حسن استقبال روبرو شد. طرح مزبور اندیشه ی رهایی کشور از استعمار اقتصادی را تعقیب  می کرد و بیگمان اگر همچون بسیاری از مسائل دیگر در لابلای غوغاگریهای مشروطه چیان تندرو گم نمی شد به سلطه ی روس و انگلیس بر منابع مالی این سرزمین که در قالب دو بانک شاهنشاهی و استقراضی جلوه گر بود پایان می داد. شیخ از این طرح کاملا حمایت کرد و به نوشته ی کسروی و ملکزاده : دویست تومان سهام بانک را خریداری کرد.»

 

منبع: علی ابوالحسنی(منذر)، دیده بان بیدار!، تهران، نشر عبرت، 1380، ص 46 – 47

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •