تصویری  هوایی از شهر تهران و بانک شاهنشاهی در حدود یک قرن پیش

تصویری هوایی از شهر تهران و بانک شاهنشاهی در حدود یک قرن پیش

بانک شاهنشاهی به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تأسیس و اداره آن به مدت شصت سال به بارون جولیوس رویتر، یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد.

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

بانک شاهنشاهی به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تأسیس و اداره آن به مدت شصت سال به بارون جولیوس رویتر، یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد.

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •