چرا آمریکا از فروش تجهیزات نظامی به ایران می ترسید؟

چرا آمریکا از فروش تجهیزات نظامی به ایران می ترسید؟

آمریکا هرگز از فروش تجهیزات مدرن نظامی و غیر هسته ای به شاه ناخشنود نبود؛ چرا که از این راه درآمدهای بسیار زیادی نصیب شرکت های سازنده تسلیحات غربی می شد. آنچه آمریکا از آن ناخشنود بود و البته در بیان آن به شاه هم هراسناک بود؛ این بود که ممکن بود به دلیل عدم مشروعیت داخلی او زمینه های سقوطش فراهم شود و این سلاح ها به دست کسی غیر از یک دولت پیرو آمریکا برسد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

آمریکا هرگز از فروش تجهیزات مدرن نظامی و غیر هسته ای به شاه ناخشنود نبود؛ چرا که از این راه درآمدهای بسیار زیادی نصیب شرکت های سازنده تسلیحات غربی می شد. آنچه آمریکا از آن ناخشنود بود و البته در بیان آن به شاه هم هراسناک بود؛ این بود که ممکن بود به دلیل عدم مشورعیت داخلی او زمینه های سقوطش فراهم شود و این سلاح ها به دست کسی غیر از یک دولت پیرو آمریکا برسد:

«جنجالی که بر سر فروش هواپیمای آواکس برپا شد اهمیت اعتراض از چنین منازعاتی را در آینده نشان داده بود. شاه هنوز بر درخواست 140 هواپیمای اف- 16 علاوه بر 160 هواپیمای اف- 16 که قبلا درخواست داده بود و ما با آن موافقت کرده بودیم و دیگر تجهیزات نظامی مهم اصرار داشت باید او را متوجه این مسئله می کردیم که دولت ما نمی تواند واقعیت های سیاست داخلی کشور را نادیده بگیرد؛ می خواستیم با او به تفاهمی واقع گرایانه برسیم بدون اینکه دوباره به تردیدهای مکرر او دامن بزنیم.»

 

منبع: سایروس ونس، انتخاب دشوار: سالهای بحرانی در سیاست خارجی آمریکا، ترجمه: خیرالله خیری اصل، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390، ص 40- 41

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •