اسقف اعظم ارامنه آذربایجان به همراه افسران روسی

اسقف اعظم ارامنه آذربایجان به همراه افسران روسی

رهبر مذهبی ارامنه آذربایجان به اتفاق جمعی از افسران روسی و مقامات محلی در اواخر حکومت قاجار

کافه تاریخ- عکس

 

رهبر مذهبی ارامنه آذربایجان به اتفاق جمعی از افسران روسی و مقامات محلی در اواخر حکومت قاجار

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •