نجات مسئول دفتر مصدق پس از کودتا بوسیله اقبال

نجات مسئول دفتر مصدق پس از کودتا بوسیله اقبال

بعد از واقعه کودتا، از ترس مدتی پریشان حال بودم و نمی دانستم چه کار کنم... این بود که دو سه روز هم در منطقه ای به نام دربند بین سمنان و شهمیرزاد در باغ یکی از دوستانم مخفی شدم...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در پی کودتای 28 مرداد 1332 بسیاری از موافقان و همراهان دکتر محمد مصدق دستگیر و راهی زندان شدند. در این میان خارج ماندن از زندان یا نیازمند متواری شدن بود و یا یک لابی بسیار شاخص که بتواند ضمانت فرد را بکند. خاطرات دکتر خطیبی که تنها چند روز مسئول دفتر دکتر مصدق شده بود به خوبی بیانگر اهمیت راه دوم است:
«بعد از واقعه کودتا، از ترس مدتی پریشان حال بودم و نمی دانستم چه کار کنم... این بود که دو سه روز هم در منطقه ای به نام دربند بین سمنان  و شهمیرزاد در باغ یکی از دوستانم مخفی شدم؛ ولی بعد به سر کار خودم برگشتم. این نگرانی در من وجود داشت تا آن که روزی، آن را با دکتر اقبال که آن وقت رئیس دانشگاه تهران بود در میان گذاشتم. او به من گفت: «روزی که شاه برای بازدید از اردوگاه محصلین به بابلسر می آید، شما را همراه خود می برم و به ترتیبی این مشکل را مرتفع کنم. به این ترتیب مرا همراه خود برد، مثل اینکه قبلا هم خودش در این باب با شاه مذاکراتی کرده بود. وقتی که شاه از صف مستقبلین که من هم در شمار آنان ایستاده بودم، عبور کرد، با نظری خشم آلود به من نگریست ولی چیزی نگفت و به این ترتیب موضوع فیصله یافت و من توانستم با راحتی خیال به کار خود در جمعیت شیر و خورشید سرخ ادامه دهم...»1


1-حسین خطیبی، گفت و گو با دکتر حسین خطیبی، به کوشش: مرتضی رسولی پور، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1393، ص 78

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •