سند/ اعطای زمین 15000 متری از طرف محمدرضا پهلوی به لژ فراماسونری

سند/ اعطای زمین 15000 متری از طرف محمدرضا پهلوی به لژ فراماسونری

این سند ساواک حاکی از معامله زمینی گران قمیت می باشد که از قرار معلوم توسط محمدرضا پهلوی برای اعضای فراماسونری وفادار به خود خریداری شده است. در متن سند آمده است...

کافه تاریخ- سند

 

این سند ساواک حاکی از معامله زمینی گران قمیت می باشد که از قرار معلوم توسط محمدرضا پهلوی برای اعضای فراماسونری وفادار به خود خریداری شده است. در متن سند آمده است : قطعه زمینى که قرار بود در تهران‏پارس خریدارى شود به علت نامعلومى معامله مربوط انجام نشد و اخیرا یک قطعه زمین به مساحت 15000 متر مربع از زمین‌هاى اداره اوقاف واقع درنزدیک میدان شهیاد را به مبلغ ششصد هزار تومان از قرار مترى 40 تومان خریدارى گردیده است. در بین اعضاى فراماسونرى شایع است که بهاى زمین فوق را شاهنشاه آریامهر مرحمت فرموده و آقایان نخست‏‌وزیر و مهندس شریف‏‌امامى اقدامات لازم را در جهت خرید زمین از آقاى عصار معاون نخست‏‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف به عمل آورده‏‌اند. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •