طرح جانشینی علیرضا پهلوی به جای محمدرضاشاه

طرح جانشینی علیرضا پهلوی به جای محمدرضاشاه

سلطنت ضعیف محمدرضا شاه، چندین بار طرح برکناری او و جانشین کردن برادرش علیرضا را ایجاد نموده بود. این طرح قویاً از سوی انگلیس مطرح بود و با علیرضا پهلوی نیز مطرح شده بود. البته این طرح بعد از کشته شدن مشکوک علیرضا به طور کلی منتفی شد و باعث شد تا بسیاری کشته شدن او را به محمدرضا شاه پهلوی نسبت دهند.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

سلطنت ضعیف محمدرضا شاه، چندین بار طرح برکناری او و جانشین کردن برادرش علیرضا را ایجاد نموده بود. این طرح قویاً از سوی انگلیس مطرح بود و با علیرضا پهلوی نیز مطرح شده بود. البته این طرح بعد از کشته شدن مشکوک علیرضا به طور کلی منتفی شد و باعث شد تا بسیاری کشته شدن او را به محمدرضا شاه پهلوی نسبت دهند:
«ما از سال ۱۳۳۰ به بعد که چند بار موقعیت سلطنت به خطر افتاد و مشاهده کردیم محمدرضا در برابر فشارهای روزافزون سیاسیون مخالف اظهار خستگی و عجز میکند به علیرضا پیشنهاد کردیم که جانشین محمدرضا بشود اما علیرضا جدا امتناع میکرد. حتی کار به جایی رسید که سفیر انگلستان به علیرضا پیشنهاد کرد خود را برای جانشینی برادرش آماده کند، اما علیرضا خیلی تند با سفیر انگلستان برخورد کرد و پایش را در یک کفش کرد که برادرش باید در مقام سلطنت باقی بماند.»1


1-تاج‌الملوک، ملکه، همسر رضاپهلوی شاه ایران، خاطرات ملکه پهلوی (تاج‌الملوک پهلوی) مصاحبه کنندگان ملیحه خسروداد، تورج انصاری و محمودعلی باتمانقلیج، بنیاد تاریخ شفاهی (معاصر)، تهران، به‌آفرین، نیویورک: نیما، 1380،  ص 39
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •