سان و رژه نیروی قزاق انه با حضور رضاخان

سان و رژه نیروی قزاق انه با حضور رضاخان

سان و رژه در باغ ملی مقابل عمارت قزاق خانه با حضور رضاشاه و جمعی از امرا و فرماندهان ارتش

کافه تاریخ- عکس

 

سان و رژه در باغ ملی مقابل عمارت قزاق خانه با حضور رضاشاه و جمعی از امرا و فرماندهان ارتش

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •