پوشش دختران در اوایل تشکیل خاندان پهلوی

پوشش دختران در اوایل تشکیل خاندان پهلوی

پوشاک دختران در اوایل تشکیل خاندان پهلوی

کافه تاریخ- عکس

 

تصویری از پوشش سه دختر رقاصه در اوایل تشکیل خاندان پهلوی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •