عکسی دیده نشده از ملکه فوزیه در اسرائیل

عکسی دیده نشده از ملکه فوزیه در اسرائیل

فوزیه سوار بر یک جیپ نظامی در فرودگاه لود در اسرائیل در کنار یک استوار انگلیسی

کافه تاریخ- عکس

 

فوزیه سوار بر یک جیپ نظامی در فرودگاه لود در اسرائیل در کنار یک استوار انگلیسی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •