نفیس ترین و جامع ترین مجموعه از هنرهای ایران در کجاست؟

نفیس ترین و جامع ترین مجموعه از هنرهای ایران در کجاست؟

هنر ایران یکی از غنی‌ترین میراث‌های هنری در تاریخ جهان است. و دربرگیرنده بسیاری از رشته‌ها از جمله معماری، نقاشی، بافندگی، سفالگری، موسیقی، خوشنویسی، فلزکاری و حدودا ۳۰۰۰ نوع هنر مختلف در ۴۰۰ گروه هنری مختلف می‌باشد.

کافه تاریخ- کافه هنر

هنر ایران یکی از غنی‌ترین میراث‌های هنری در تاریخ جهان است. و دربرگیرنده بسیاری از رشته‌ها از جمله معماری، نقاشی، بافندگی، سفالگری، موسیقی، خوشنویسی، فلزکاری و حدودا ۳۰۰۰ نوع هنر مختلف در ۴۰۰ گروه هنری مختلف می‌باشد. 

نفیس ترین محموعه دنیا از هنرهای ایران در موزه متروپولیتن نیویورک است. بسیاری از موزه های اروپا دارای شاه کارهایی بی نظیرند، مانند موزه ارمیتاژ در لنینگراد که در قسمت های مخصوصی مثلا در هنرهای فلزی ساسانیان، رقیب ندارد. اما با وجود این که موزه متروپولیتن در چند مورد نواقص آشکار و تاسف آور دارد، در نظم و ترتیب و حسن تناسب از سایر موزه ها پیش افتاده است. 
جامع ترین محموعه هنر نساجی ایران که تا به حال فراهم شده در مجموعه همبارت مور مموریال در دانشگاه ییل و مجموعه موزه هنرهای بافندگی در ایالات کلمبیا موجود است و این دو مجموعه تقریبا نصف آثار باقی مانده هنرهای بافندگی دوران آل بویه و سلجوقیان را شامل است.


منبع: شاهکارهای هنر ایران. آرتور اپهام پوپ. اقتباس و نگارش: دکتر پرویز ناتل خانلری. ص 7
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •