معدوم کردن رساله های آیت الله خویی و حضرت امام خمینی(ه)

معدوم کردن رساله های آیت الله خویی و حضرت امام خمینی(ه)

دستور ساواک مبنی بر معدوم کردن رساله های آیت الله خوئی و حضرت امام خمینی(ه)

کافه تاریخ- سند

 

 دستور ساواک مبنی بر معدوم کردن رساله های آیت الله خوئی و حضرت امام خمینی(ه)

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •