ایران قهرمان خروس وزن وزنه برداری بازیهای آسیایی

ایران قهرمان خروس وزن وزنه برداری بازیهای آسیایی

محمد نصیری قهرمان خروس وزن وزنه برداری بازیهای آسیایی تهران در سال 1353 بر روی سکوی قهرمانی

کافه تاریخ- تاریخستان

 

محمد نصیری قهرمان خروس وزن وزنه برداری بازیهای آسیایی تهران در سال 1353 بر روی سکوی قهرمانی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •