ضیافت دیکتاتورها + عکس

ضیافت دیکتاتورها + عکس

ضیافت شاه محمدرضا و فرح پهلوی به مناسبت سفر هیلاسلاسی (رئیس جمهور اتیوپی ) به ایران. هایله سلاسی از دوستان محمدرضا شاه پهلوی بود. وی چندین‌بار به ایران سفر کرد و از میهمانان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران بود. هم‌چنین در مه ۱۹۶۸ شاه و ملکه ایران از اتیوپی دیدار کردند

کافه تاریخ- عکس

 

ضیافت  شاه  محمدرضا و فرح  پهلوی  به  مناسبت  سفر هیلاسلاسی  (رئیس  جمهور اتیوپی ) به  ایران. هایله سلاسی از دوستان محمدرضا شاه پهلوی بود. وی چندین‌بار به ایران سفر کرد و از میهمانان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران بود. هم‌چنین در مه ۱۹۶۸ شاه و ملکه ایران از اتیوپی دیدار کردند

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •