ارتباط آمریکا و ترکیه در صورت انقلاب در ایران

ارتباط آمریکا و ترکیه در صورت انقلاب در ایران

کرافورد از روی تلگرام مرجع برای «گوندیرن» پیام را خواند. گوندیرن از این که از این پیام مهم آگاهی یافته بود خیلی خوشحال به نظر می‌رسید. وی گفت: که ترکیه نیز مایل است نزدیکترین مشورت‌ها را با آمریکا داشته باشد...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

سیاست آمریکا در قبال تحولات ایران، کاملاً مبهم و بدون برنامه بود. آمریکا به دلیل عدم شناخت صحیح تحولات ایران، گزینه دخالت در امور داخلی را تنها منوط به تهدید یا حمله شوروی به ایران کرده بود و خطر اصلی را تنها از جانب کمونیسم می‌دانست.
«کنسول سفارت ترکیه «گوندیرن» روز ۸ نوامبر برای بررسی مجدد از وضعیت ایرانیان به کرافورد جانشین معاون مسئول امور خارجه نزدیک مراجعه کرد.
۲- کرافورد گفت: که به لحاظ آشفتگی وضع ایران، مایل هستم که در تماس نزدیک با همپیمانان که هم مرز با ایران هستند باشیم. به همین خاطر، روز قبل پیامی برای بالاترین مقامات به آنکارا فرستاده شده بود. کرافورد از روی تلگرام مرجع برای «گوندیرن» پیام را خواند. گوندیرن از این که از این پیام مهم آگاهی یافته بود خیلی خوشحال به نظر می‌رسید. وی گفت: که ترکیه نیز مایل است نزدیکترین مشورت‌ها را با آمریکا داشته باشد.
۳- گوندیرن به طرح سوالات مخصوصی پرداخت که مهمترین آنها این بود که در صورت از بین رفتن شاه علیرغم توسل او به یک حکومت نظامی، اگر از دولت آمریکا، بنا به مکاتبات حکومت آمریکا در سال ۱۹۵۹ به ستتو خواسته شود آیا در امور داخلی ایران مداخله خواهد کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که گوندیرن می‌خواهد تصمیم آمریکا را در رابطه با روابط ترکیه و آمریکا ارزیابی نماید. (در حقیقت گوندیرن بعداً درباره عدم توانایی اچویت در برقراری نظم و قانون در ترکیه در برابر موج گیرنده آشوبهای الهام گرفته از کمونیسم نگرانی خود را ابراز نمود.) کرافورد اظهار داشت که این سئوالات گوندیرن درباره نحوه برخورد آمریکا باید محاسبات خاصی را نیز در برگیرد. مداخله آمریکا بنا به مفاد نامه ۱۹۵۹ زمانی صورت خواهد گرفت که ایران از طرف کمونیسم در معرض خطر باشد در حالی که تحلیل کنونی نشان می‌دهد که عامل تهدید کننده شاه غیر از کمونیسم است.»1


1-اسناد لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان پیرو خط امام، کتاب دوم، جلدهای سیزدهم تا بیست و دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، صص 25- 26

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •