فصل نهم قرارداد ترکمنچای و از بین رفتن استقلال ایران

فصل نهم قرارداد ترکمنچای و از بین رفتن استقلال ایران

در فصل نهم عهدنامه ترکمانچای تشریفات و مقررات مربوط به طرز پذیرایی نمایندگان سیاسی روسیه و در فصل دهم آن حقوق و امتیازات نمایندگان سیاسی و بازرگانی روسیه تعیین گردیده بود.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

اولین بار روسیه طی عهدنامه ترکمانچای از حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون برخوردار شد و بر اساس آن دادگاه‌های ایران از حق دخالت در مورد اتباع روسی که در ایران مرتکب جرم می‌شدند، محروم گردیدند. این اصل عملا برگ تاریکی از تاریخ ایران را رقم زد:
«در فصل نهم عهدنامه ترکمانچای تشریفات و مقررات مربوط به طرز پذیرایی نمایندگان سیاسی روسیه و در فصل دهم آن حقوق و امتیازات نمایندگان سیاسی و بازرگانی روسیه تعیین گردیده بود. بر این اساس مقرر گردید هرگاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی شوند کنسول آن کشور مطابق قوانین و رسوم کشور متبوع خود برای آنان مجازات تعیین کنند و دادگاه‌های ایران حق کوچکترین دخالتی نداشته باشند. این حق که به کاپیتولاسیون معروف است در دوران قرن نوزدهم بر اساس شرط کامله‌الوداد به سایر کشورهای اروپائی هم داده شد و به این ترتیب قسمت مهمی از استقلال ایران از بین رفت و از اهمیت آن به صورت یک کشور آزاد و مستقل کاسته شد.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •