فساد حمید رضا پهلوی در ماه مبارک رمضان در بصره عراق/ سند

فساد حمید رضا پهلوی در ماه مبارک رمضان در بصره عراق/ سند

یکى از مسافرین تازه وارد از کشور عراق از قول البرزى کارمند کنسولگرى ایران در بصره اظهار داشته والاحضرت شاهپور حمیدرضا که براى گذراندن تعطیلات نوروز به آبادان رفته بودند به اتفاق چند نفر از همراهان با هواپیما به قصد عزیمت به کشور عراق از آبادان پرواز و ناچاراً در فرودگاه بصره فرود مى‌آیند...

کافه تاریخ- سند

 

یکى از مسافرین تازه وارد از کشور عراق از قول البرزى کارمند کنسولگرى ایران در بصره اظهار داشته والاحضرت شاهپور حمیدرضا که براى گذراندن تعطیلات نوروز به آبادان رفته بودند به اتفاق چند نفر از همراهان با هواپیما به قصد عزیمت به کشور عراق از آبادان پرواز و ناچاراً در فرودگاه بصره فرود مى‌آیند و با اینکه ابتدا مقامات عراقى آنان را در فرودگاه متوقف و مانع خروج ایشان و همراهانشان از هواپیما مى‌گردند، مع‌هذا بر اثر اقدامات تیمسار باتمانقلیچ سفیرکبیر ایران در عراق و وساطت و تعهد مشارٌ الیه به معظم ‌له و همراهان اجازه خروج داده مى‌‌شود و بلافاصله پس از ورود به شهر از کنسولگرى آدرس کاباره‌‌ها و محل دانسینگ و بارها را گرفته و به راهنمایى کنسولگرى در ایام ماه مبارک رمضان چند شبى را در محلهاى مذکور مى‌‌گذرانند. گوینده افزوده عمل والاحضرت شاهپور حمیدرضا و همراهان ایشان بالاخص صرف مشروبات الکلى و معاشرت با رقاصه‌‌ها در ماه مبارک رمضان اثر بسیار نامطلوبى بین ساکنین مطلع بصره به جاى گذارده و حتى کارمندان کنسولگرى سخت از این اقدامات معظم ‌له شرمنده و ناراحت شده و در بصره نیز موضوع به طرز موهنى شایع گردیده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •