تحلیل مطبوعات خارجی از دیکتاتوری شاه/ سند

تحلیل مطبوعات خارجی از دیکتاتوری شاه/ سند

گزارشی از روزنامه زوددویچه تسایتونگ آلمان درمورد وقایع ایران در آستانه انقلاب اسلامی مشتمل بر فساد اطرافیان دربار و فشار دیکتاتوری شاه ، کشتار مردم توسط ارتش...

کافه تاریخ- سند

 

گزارشی از روزنامه زوددویچه تسایتونگ آلمان درمورد وقایع ایران در آستانه انقلاب اسلامی مشتمل بر فساد اطرافیان دربار و فشار دیکتاتوری شاه ، کشتار مردم توسط ارتش...

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •