آثار مثبت سقوط رضاشاه در شهریور 1320

آثار مثبت سقوط رضاشاه در شهریور 1320

سقوط استبداد رضاخانی شرایط خـاصی را در کشـور ایجاد کرد. جامعه‌ای که بیست سال در زیر سایه سرنیزه‌های حکومت پهلوی امکان هرگونه رشد، آزادی خدادادی و حقوق اجتماعی را از دست داده بود، با فرار رضاشاه از کشور در شرایط جدیدی قرار گرفت.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

سقوط رضاشاه از قدرت، شرایط سیاسی جدید و متفاوتی را به وجود آورد. این شرایط از یکسو مثبت و به سود نهادهای مدنی همچون احزاب و روزنامه‌ها بود؛ از سویی به دلیل فقدان نیرویی مقتدر، آثار منفی چون هرج و مرج و دخالت گسترده بیگانگان در کشور را به دنبال داشت:
«سقوط استبداد رضاخانی شرایط خـاصی را در کشـور ایجاد کرد. جامعه‌ای که بیست سال در زیر سایه سرنیزه‌های حکومت پهلوی امکان هرگونه رشد، آزادی خدادادی و حقوق اجتماعی را از دست داده بود، با فرار رضاشاه از کشور در شرایط جدیدی قرار گرفت. شرایط جدید با تدبیر و هدایت یک حکومت و مجلس مردمی می‌توانست نتایج مثبتی به بار آورد؛ اما اشـغال کشـور تـوسط نـیروهای بیگانه و دخالت آنها در سرنوشت ایران، این شرایط آزاد را به یک بی‌نظمی بزرگ تبدیل کرد. در پناه این بی‌نظمی ده‌ها نشریه، روزنامه و حزب سیاسی وارد عرصه فعالی اجتماعی کشور شدند. این نشریات و احزاب هر کدام به بهانه دفاع از یک جناح نه تنها به ایجاد آرامش در کشور کمکی نکردند بلکه بعضی به عنوان مدافـع مـنافع قـدرت‌های شوروی، انگلیس و آمریکا وارد صحنه شدند. از شهریور ١٣٢٠ تا ١٣٢٦ش. نزدیک به ٦٠٠ نشریه به صورت روزنامه، مجله و... در ایران به چاپ رسید که هر کدام در پی اهداف خاصی بودند. بخشی از این نشریات با نام‌های رنگارنگ در جهت تأمین منافع احزابی فعالیت می‌کردند که در آن اوضاع یکی پس از دیگری تشکیل می‌شد. حزب توده در مهرماه ١٣٢٠ش. پایه‌ریزی شد و از همان آغاز تأسیس آشکارا به عنوان حافظ منافع شوروی ابزار دست این قدرت بیگانه بود. البته گرایش‌های بیگانه‌پسند دیگری نیز در این حزب وجود داشت که بعدها به انشعاب آن منجر شد.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •