توجیات سفیر آمریکا از لزوم خرید سلاح توسط آمریکا

توجیات سفیر آمریکا از لزوم خرید سلاح توسط آمریکا

ایران برای برنامه‌های رفاهی و اجتماعی خود پول کافی در اختیار داشت و پرداخت قسمتی از پولهای حاصله از درآمد نفت برای خرید اسلحه می‌توانست نقش متعادل کننده‌ای در مهار کردن تورم داشته باشد.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

هزینه‌های نظامی بیشترین بخش بودجه کشور را به خود اختصاص داده بود که عمدتاً شامل آموزش نیروهای نظامی توسط مستشاران خارجی و خرید تسلیحات نظامی بود. این هزینه‌ها باعث کاهش بودجه دیگر بخش‌های مهم از جمله بخش‌های فرهنگی و اجتماعی بود:

«درباره طرح‌های بلندپروازانه نظامی ایران و نقش آن در سقوط رژیم شاه مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. با اینکه شخصاً بر این عقیده‌ام که بسیاری از نقدهای نظامی شاه خیالی و غیرعملی بود و با وجود اینکه بسیاری از وسایل و تجهیزات مدرن نظامی که از طرف رژیم شاه خریداری شده یا سفارش داده شده بود بدون کمک و حضور مستمر کارشناسان خارجی درحد مطلوب قابل بهره‌برداری نبود تصور نمیکنم برنامه‌های نظامی شاه و خرید اسلحه فراوان از طرف او نقش عمده‌ای در انقلاب ایران ایفا کرده باشد. البته این مسئله قابل بحث است که هزینه‌های گزافی که صرف تجهیزات نظامی و تقویت نیروهای مسلح ایرانی می‌شد در صورتیکه برای برنامه های رفاه اجتماعی مصرف می‌شد نتایج بهتری ببار می‌آورد، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که ایران برای برنامه‌های رفاهی و اجتماعی خود پول کافی در اختیار داشت و پرداخت قسمتی از پولهای حاصله از درآمد نفت برای خرید اسلحه می‌توانست نقش متعادل کننده‌ای در مهار کردن تورم داشته باشد.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •