خوزستان چگونه به انقلاب پیوست؟

خوزستان چگونه به انقلاب پیوست؟

همزمان به اجرای سیاسی فضای باز سیاسی از سوی شاه، سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد و تعداد زیادی از مردم در آتش سوختند. شواهد که از تعمدی بودن این اقدام از سوی ساواک و رژیم حکایت داشت، جهت مقصر جلوه دادن انقلابیون و ترساندن مردم از روی کار آمدن گروه‌های مذهبی و انقلابی صورت گرفت...

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

 

همزمان به اجرای سیاسی فضای باز سیاسی از سوی شاه، سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد و تعداد زیادی از مردم در آتش سوختند. شواهد که از تعمدی بودن این اقدام از سوی ساواک و رژیم حکایت داشت، جهت مقصر جلوه دادن انقلابیون و ترساندن مردم از روی کار آمدن گروه‌های مذهبی و انقلابی صورت گرفت:
«شعله‌های انقلاب گسترش یافته بود، نه دولت تأثیر همیشگی را نداشت، شاه مجبور بود به فضای باز سیاسی ادامه دهد شاید بستن این فضا هم دیگر امکان نداشت. وی در ۲۷ مرداد از خدمات خودش سخن گفت که در آینده ایران را به تمدن بزرگ می‌رساند و مقایسه‌ای با وحشت بزرگ دیگران کرد که منظورش پیامهای امام بود که ادامه مبارزه را توصیه می‌نمود و روز بعد از آن صدها نفر (بین 4۰۰ و ۷۰۰ نفر) در سینما رکس آبادان، به آتش کشیده شدند. سوختن و زغال شدن این جمع بی خبر و بی‌گناه زن و مرد و کودک ایران را تکان داد، فاجعه بی‌سابقه و بزرگ بود، تا چند زور پس از آتش‌سوزی کسانی که دولت را مسئول می‌دانستند زندان بودند، عوامل رژیم در ابتدا کوشش کردند به عنوان اقدامی از جانب عصیانگران مذهبی در قالب همان وحشت بزرگ معرفی نمایند و شاید بهره فراوان ببرند؛ اما نتیجه عکس داد زیرا جزئیات حادثه انتشار یافت، قفل بودن درهای خروجی، کیفیت مواد آتش زا، تأخیر ده دقیقه‌ای در خبر کردن آتش نشائی، نبود آب در شیرهای آتش نشانی مرکز بزرگترین پالایشگاه جهان، نزدیکی شهربانی با محل سینما و توضیحات کارشناسان نظر مردم را به سوی ساواک و شهربانی برد که هولناکترین برنامه را در تحقق وحشت بزرگ ریخته‌اند. رسوایی آنچنان گسترده و بارز وغیر قابل انکار می‌نمود که مردم هیچگونه توضیحی را نمی‌پذیرفتند. بسیاری از مردم که تا آن زمان به سیاست کاری نداشتند و مخالفین رژیم را خرابکار می‌بنداشتند به یکباره با واقعیت دیگری مواجه شدند، از این پس هرواقعه‌ای، هرکشتاری هر چماقداری نظرها را بسوی دولت می‌برد خوزستان به انقلاب پیوست و در ۲۱ رمضان تظاهرات وسیعی از سراسر کشور و از جمله در شهرهای خوزستان صورت گرفت. فاجعه به صورت توطئه شاه تلقی شد و هر استدلالی از جانب دولت مردود بود. خبرگزاری پارس خرابکاران را مقصر دانست و رئیس پلیس آبادان اعلام کرد ده نفر به اتهام حریق سینما دستگیر شده‌اند. مسأله سینما رکس از مرزهای کشور گذشت و در شکل یک خبر دست اول جهانی در آمد و ادامه دولت آموزگار را غیر ممکن ساخت.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •