مشاوره سفارت آمریکا از برخی شخصیت ها درباره آینده انقلاب

مشاوره سفارت آمریکا از برخی شخصیت ها درباره آینده انقلاب

...مقدم مراغه‌ ای عضو مجلس خبرگان در بررسی قانون اساسی است. با او طی بحثهای گوناگونی که درباره مسایل مختلف در تاریخ سپتامبر داشته‌ایم، در پاسخ به این سؤال که آمریکا چگونه می‌تواند روابط خود را با ایران بهبود بخشد، گفت: کاردار آمریکا هر چه زودتر با ]امام[ خمینی تماس بگیرد...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

با گذشت زمان، ارتباط بسیاری از اعضای حزب خلق مسلمان با آمریکا روشن شد. رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای از جمله اعضای این حزب بود که جهت ارتباط با آمریکا، به امام خمینی سفارش دیدار و ملاقات با آمریکا را می‌نمود. 
«رهبر جنبش رادیکال، مقدم، ضمن تماس با سرپرست دپارتمان، نظرات خود را در مورد مسایل جاری اظهار داشت و خیلی تأکید کرد که کاردار با (امام)خمینی تماس بگیرد که او (امام خمینی) ایرانیها را متقاعد کند که دولت آمریکا انقلاب ایران را پذیرفته است. تمام
...مقدم مراغه‌ای عضو مجلس خبرگان در بررسی قانون اساسی است. با او طی بحثهای گوناگونی که درباره مسایل مختلف در تاریخ سپتامبر داشته‌ایم، در پاسخ به این سؤال که آمریکا چگونه می‌تواند روابط خود را با ایران بهبود بخشد، گفت: کاردار آمریکا هر چه زودتر با (امام) خمینی تماس بگیرد. مقدم دلواپس به نظر می رسید که: آمریکا از ماه مه هیچ گونه تلاشی برای ملاقات نکرده است و تأکید کرد که مشکلات هر چقدر باشد باید فورأ تقاضای ملاقات بکند. مقدم اشاره کرد اینکه شما می‌گویید وقتش نشده، وقت مناسب هیچ وقت دست نخواهد داد.... اگر (امام) خمینی ناگهان قبل از ملاقات آمریکا با او فوت کند حتی میانه روها که با (امام) خمینی کاملاً موافق نیستند آمریکا را مورد انتقاد قرار خواهند داد و خواهند گفت که عدم ملاقات آمریکا با ایشان، عدم پذیرش انقلاب بوده است...
...مقدم گفت که خیلیها از شریعتمداری به خاطر عدم رهبری انتقاد می کنند در صورتی که این انتقاد نابجاست و (امام) خمینی قدرتمندتر از آن است که شریعتمداری فعلا بتواند با او مقابله کند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •