تصویری دیده نشده از توپ مخصوص حمل جنازه رضاشاه

تصویری دیده نشده از توپ مخصوص حمل جنازه رضاشاه

توپ مخصوص حمل جنازه رضاشاه هنگام عبور از میدان توپخانه

کافه تاریخ- عکس

 

توپ مخصوص حمل جنازه رضاشاه هنگام عبور از میدان توپخانه

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •