سنت‌هایی که شاه درصدد خاموش کردن آنها بود

سنت‌هایی که شاه درصدد خاموش کردن آنها بود

شاه می‌خواست ایرانیان را از مسیر زندگی و سنتی اسلامی خود خارج کرده و ایران را در آغاز قرن بیست و یکم به یک کشور اروپائی مبدل سازد.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

شاه در برخی از خاطرات و صحبت‌های خود بر تعلقات مذهبی تأکید نموده و همواره مدعی بود که از کودکی مورد لطف خاص خداوند قرار گرفته است؛ اما اقدامات او و نگاه نژادپرستانه‌ای که نسبت به نژاد آریایی و مبرا بودن آن از اسلام داشت؛ خلاف این ادعا را ثابت می‌کرد:

«شاه همواره بر نژاد آریائی ایرانیان تاکید کرده آنان را از نژاد سامی جدا می‌دانست و معتقد بود که استعدادها و قابلیت ذاتی ایرانیان با حمله اعراب به ایران در ۱۲۰۰ سال قبل خاموش شده و سنت‌هائی که همراه آنان به ایران آمده از شکوفائی این استعدادها جلوگیری کرده است. او برداشتن این سرپوش را از روی قوم ایرانی از شرایط تجدید عظمت ایران و رسالتی برای خود می‌دانست. بنابراین "تمدن بزرگ " شاه فقط ناظر بر مسئله بالا بردن سطح زندگی و رفاه مادی مردم ایران نبود. او می‌خواست ایرانیان را از مسیر زندگی و سنتی اسلامی خود خارج کرده و ایران را در آغاز قرن بیست و یکم به یک کشور اروپائی مبدل سازد.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •