کاخ خیالی که از اروپا ساخته ایم

کاخ خیالی که از اروپا ساخته ایم

فرنگی مابی و علاقه به فرهنگ جامعه غربی و باور به غربیان اگرچه امروز نیز در همه جوامع جهان سوم و من جمله در میان برخی از مردم ما نیز پیدا می شود، اما در عصر پهلوی دوم و بخصوص سال های دهه 1340 و 1350به مراتب بیشتر بود.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 


فرنگی مابی و علاقه به فرهنگ جامعه غربی و باور به غربیان اگرچه امروز نیز در همه جوامع جهان سوم و من جمله در میان برخی از مردم ما نیز پیدا می شود، اما در عصر پهلوی دوم و بخصوص سال های دهه 1340 و 1350به مراتب بیشتر بود. کاخی که مردم از زندگی در اروپا می ساختند به واقع غیرمنطقی و غیر واقع بینانه بود:
«مهندس ساعد که از اروپا برگشته بود... به او گفتم از سفر اروپا چه احساس کردی! گفت فقط اینکه کاخ خیالی امیدواری که بدانجا داشتم واژگون شد! گفتم بسیار حرف حسابی زدی. قطعا سفر اولت بود خیال می کردی آنجا بهشت است! گفت بله شنیده بودم مثلا در سوئیس اثاث خودت را یک جا گذاشتی چند روز دیگر بیایی سراغش سرجایش است. در حالی که دیدم در سوئیس هم جیب آدم را می زنند.... به من گفتند اسبابهای توی اتومبیل را که در معرض خطر سرقت است هیچ؛ مراقب باش خود اتومبیل را ندزدند! من به او گفتم در سفر اولی که به انگلستان رفتم و اولین دسته مهم مطبوعاتی ایران پس از جنگ بود در مونت رویال هتل لندن که مهمانخانه بزرگ هشت طبقه است اقامت داشتیم توی اتاق خواب اخطاری جلب توجهم نمود که نوشته بود شب که می خواهید بخوابید در را از تو هم ببندید. من شنیده بودم که کفشها را مسافرین بیرون در می گذارند واکس بزنند بیاورند. اتاقها باز باشد کسی نگاه نمی کند...»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •