شاه: مصدق عامل انگلیسیها بود!

شاه: مصدق عامل انگلیسیها بود!

مداخله انگلیسی‌ها و شوروی‌ها در انتخابات مجلس شورای ملی وسیله دیگری بود برای ایجاد آشفتگی و موجب گردید به مردی برای نخست‌وزیری روی آورم که بعدها مرا از پای در آورد، او محمد مصدق بود....

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

شاه نسبت به تمام مخالفان خود بدبین بود و آنها را عوامل انگلیس و شوروی می‌دانست. از نظر شاه هرگونه مخالفت با او و رژیم، توطئه شوروی و انگلیس برای براندازی او بوده است. بر اساس تصورات شاه مصدق نیز یکی از همین افراد بود که تحت حمایت دو کشور قرار داشت. هر چند کودتای 28 مرداد خلاف این باور را به اثبات رساند: 
«شاه در بخش دیگری از این فصل، دکتر محمد مصدق را مورد حمله و اتهام قرار می‌دهد و او را مانند همه مخالفان خود و پدرش عامل انگلیسی‌ها یا شوروی‌ها می‌داند:
مداخله انگلیسی‌ها و شوروی‌ها در انتخابات مجلس شورای ملی وسیله دیگری بود برای ایجاد آشفتگی و موجب گردید به مردی برای نخست‌وزیری روی آورم که بعدها مرا از پای در آورد، او محمد مصدق بود. بدینسان که در سال ۱۹۴۳ (۱۳۲۲ خورشیدی) از او درخواست کردم نخست‌وزیر شود. من امیدوار بودم که یک رهبر ناسیونالیست، چون مصدق، پشتوانه استواری برای اصلاح سیستم انجام انتخابات آزاد در برابر مداخله خارجی است. مصدق با بیانی که موجب شگفتی زیاد من شد، اظهار داشت، نخست وزیری را با سه شرط قبول می‌کند.
1- انگلیسی‌ها موافقت کنند. ۲- هر روز صبح با من ملاقات کند و از نظریات من آگاه شود. ۳- برای او محافظ شخصی تعیین کنم.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •