گزارش سرقت از آپارتمان شهناز پهلوی در ژنو سوئیس

گزارش سرقت از آپارتمان شهناز پهلوی در ژنو سوئیس

این سند به تلگراف وزارت امورخارجه به اردشیر زاهدی درمورد سرقت از آپارتمان شهناز پهلوی در ژنو و درخواست اعلام اشیاء مسروقه احتمالی از آپارتمان فوق جهت شکایت به پلیس ، بانضمام تلگراف اردشیر زاهدی درمورد مراجعه به بیمه در مقابل سرقت اشاره دارد.

کافه تاریخ- سند

 

این سند به تلگراف وزارت امورخارجه به اردشیر زاهدی درمورد سرقت از آپارتمان شهناز پهلوی در ژنو و درخواست اعلام اشیاء مسروقه احتمالی از آپارتمان فوق جهت شکایت به پلیس ، بانضمام تلگراف اردشیر زاهدی درمورد مراجعه به بیمه در مقابل سرقت اشاره دارد. گفتنی است که اردشیر زاهدی از رجال دوران پهلوی دوم است که به واسطه خدمت پدرش به شاه در کودتای ۱۳۳۲ و نیز دامادی شاه، پله‌های ترقی را طی کرد و مدت‌ها سفیر ایران در آمریکا شد. وی در سال 1336 با ازدواج با شهناز پهلوی به سرعت مدارج پیشرفت در دستگاه پهلوی دوم را طی می نماید.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •