آدمی که متکی به آراء مردم نباشد، از هفت دولت آزاد است !

آدمی که متکی به آراء مردم نباشد، از هفت دولت آزاد است !

بدون شک حکومت پهلوی دوم را می بایست در ردیف یکی دیکتاتوری نظامی دسته بندی نمود. محمدرضا پهلوی در راس امور کشور قرار داشت و با اذعان به این موضوع که برای اداره امور مملکتی باید یک دیکتاتور البته از نوع خیرخواه اداره امور کشور را در دست داشته باشد. در یکی از یادداشتهای علم می خوانیم...

کافه تاریخ- کشکول

 

بدون شک حکومت پهلوی دوم را می بایست در ردیف یکی دیکتاتوری نظامی دسته بندی نمود. محمدرضا پهلوی در راس امور کشور قرار داشت و با اذعان به این موضوع که برای اداره امور مملکتی باید یک دیکتاتور البته از نوع خیرخواه اداره امور کشور را در دست داشته باشد. در یکی از یادداشتهای علم می خوانیم:  شرفیابی در نوشهر... شاه پرسید که آیا واکنش عمومی نسبت به کنفرانس رامسر و بهبود برنامه مثبت بوده است؟ پاسخ دادم که مورد استقبال قرار گرفته است اما ارقامی که ما به هم بافته بودیم فراتر از فهم بیشتر آدمها، حتی خود من بود. اینجور چیزها باید به زبان ساده و عوام فهم بیان شود، و تازه آنوقت هم بهترین راه قبولاندن آن به مردم، بهبود واقعی شرایط زندگی آنهاست. در حال حاضر تنها چیزی که مردم میفهمند این است که تورم مشکل فلج کننده ای است و وضع خدمات عمومی اسفناک است... آنوقت شاه پرسید که آیا با حمله به گرایش مردم به تنبلی سبب رنجش شده است؟ پاسخ دادم که مردم خیلی خوب میدانند که هرچه گفته درست است. او گفت «آدمی که متکی به آراء مردم نباشد، آزاد است که مستقیماً به صلاح مملکت اقدام کند.»  من اذعان کردم که ممکن است این دور از حقیقت نباشد، و خاطرنشان کردم که یکی از اعضاء مجلس اعیان انگلیس اخیراً اعلام داشته که برای نجات کشورش از وضع وخیم فعلی به یک شخصیت خودکامه نیاز است. لیکن [روزنامة] تایمز پیشنهاد او را به باد استهزاء گرفته بود. خودکامگی برای کشوری که تجربة دموکراسی را داشته دیگر قابلقبول نیست. شاه پاسخ داد «به عبارت دیگر، آنها هرج و مرج را به اصلاحات ترجیح میدهند.» من گفتم «کاملاً درست است. برای آنها حتی تیره بختی مفرط یا هرج و مرج تا وقتی که آزادیشان دست نخورده باقی بماند، ارزش تحمل کردن را دارد. ما در ایران خوشحالیم که اعلیحضرت دیکتاتوری خیرخواه هستند و کاملاً خود را وقف سعادت مردم کرده اند. لیکن ممکن است همیشه هم اینقدر در مورد رهبرانمان شانس نیاوریم.» 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •