دفاع شاه از انعقاد قرارداد 1933 توسط پدرش

دفاع شاه از انعقاد قرارداد 1933 توسط پدرش

نتیجه تلاش‌های رضاشاه قرارداد 1933 بود که علیرغم افزایش سهم ایران از عایدات نفتی، طول مدت قرارداد افزایش یافت و از سویی شرکت نفت تا پایان دوره حکومت رضاشاه تنها بخشی از حق ایران را پرداخت نمود که آن هم به صورت اسلحه و مهمات بود و در زمان حمله متفقین به ایران توسط خود آنها مورد استفاده قرار گرفت...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

رضاشاه در دوران حکومت خود تصمیم به تغییر و الغای قرارداد دارسی گرفت؛ اما نتوانست در برابر قدرت انگلیس کاری از پیش برد. نتیجه تلاش‌های رضاشاه قرارداد 1933 بود که علیرغم افزایش سهم ایران از عایدات نفتی، طول مدت قرارداد افزایش یافت و از سویی شرکت نفت تا پایان دوره حکومت رضاشاه تنها بخشی از حق ایران را پرداخت نمود که آن هم به صورت اسلحه و مهمات بود و در زمان حمله متفقین به ایران توسط خود آنها مورد استفاده قرار گرفت. با همه این احوال محمدرضا از قرارداد جدید نفتی پدرش بعدها دفاع می کرد:
«شاه ضمن برشمردن اقدامات پدرش در زمینه‌های مختلف در مورد لغو قرارداد دارسی و چگونگی تجدید قرارداد سال ۱۹۳۳ میلادی (۱۳۱۲) به توضیح مختصری اکتفا کرده است. رضاشاه نیز، الغاء قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید را به عنوان یک موفقیت بزرگ در استیفای حقوق ایران دانست و حتی بخاطر این پیروزی جشن و چراغانی بر پا شد، در صورتی که امضای قرارداد ۱۳۹۲ برای بریتانیا پیروزی بزرگی بود؛ زیرا به موجب آن سی و دو سال به قرارداد دارسی، که در سال ۱۹۹۲ منقضی می‌گردید، اضافه شده بود.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •