پوشاک دختران در اوایل تشکیل سلطنت پهلوی

پوشاک دختران در اوایل تشکیل سلطنت پهلوی

پوشاک ایرانی ها طی سالهای اولیه ی سلسله ی پهلوی،به طور کلی شبیه پوشاک دوره قاجار بود که اختلاف میان اقوام، روستاها، مناطق و نیز طبقات اجتماعی را منعکس می ساخت.

کافه تاریخ- عکس

 

پوشاک ایرانی ها طی سالهای اولیه ی سلسله ی پهلوی،به طور کلی شبیه پوشاک دوره قاجار بود که اختلاف میان اقوام، روستاها، مناطق و نیز طبقات اجتماعی را منعکس می ساخت. در اواخر قرن نوزدهم میلادی تلاش های شایانی جهت تغییر پوشش از سوی مقامات حکومتی صورت گرفت. به خصوص پس از انقلاب مشروطه که بسیاری از مردان به خارج سفر کرده بودند. پوشش اروپایی و پوشیدن کت و شلوار، پاپیون و کراوات را پذیرا شدند. بیشتر این مردان در پایتخت و تعدادی در شهرهای بزرگ در شمال و شمال غربی زندگی می کردند و گروه بزرگی را تشکیل نمی دادند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •