آداب حضور در کنار پادشاهان قاجار

آداب حضور در کنار پادشاهان قاجار

تمام کسانی که نزد شاه می‌روند باید در مقابل او سرپا بایستند. براساس یک قرار داد رسمی عده‌ای از این امر مستثنی شده‌اند که همان نمایندگان سیاسی کشورهای اروپایی هستند که در حضور شاه می‌نشینند، البته مشروط به اینکه خود شاه نیز نشسته باشد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

حضور در میان پادشاهان قاجاری، بر اساس آداب خاصی بود. افراد و گروهها مانند روحانیون، سفرا، کارمندان دولتی و سایر گروهها بر حسب موقعیت سیاسی و اجتماعی، موظف به انجام تشریفات خاصی برای ملافات با پادشاه بودند:
«تمام کسانی که نزد شاه می‌رونده باید در مقابل او سرپا بایستند. براساس یک قرار داد رسمی عده‌ای از این امر مستثنی شده‌اند که همان نمایندگان سیاسی کشورهای اروپایی هستند که در حضور شاه می‌نشینند، البته مشروط به اینکه خود شاه نیز نشسته باشد. شاه در ملاقاتش با مجتهدین، ائمه جمعه و روحانیونی که به قشر بالای روحانیت تعلق دارند، معمولاً از آنان می‌خواهد که در حضورش بنشیند. برای سفرا صندلی می‌آورند و آقایان علمای مسلمان به شیوه ایرانیان روی فرشهایی که بر زمین گسترده‌اند، می‌نشینند. بسیاری از کارمندان دولت دارای عنوان مغرب‌الخاقانه هستند. یعنی کسی که اجازه شرفیابی به حضور شاه را دارد این عنوان را شاه طی فرمانی به آنها اعطا کرده است. المقرب السلطان یا مقرب الضرتت عناوین مشابهی هستند، لیکن از حیث اهمیت در درجه پایین تری قرار دارند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •