نظامیان در دوره قاجار چه لباسی می پوشیدند؟

نظامیان در دوره قاجار چه لباسی می پوشیدند؟

لباس و پوشش مردمان قاجار از اشکال و رنگ‌های متنوعی برخوردار بود. این تنوع با توجه به نوع فرهنگ و محل سکونت افراد نیز متفاوت بود. تفاوت پوشش افراد در مشاغل و پست‌ها نیز قابل مشاهده است...

کافه تاریخ سبک زندگی

 

لباس و پوشش مردمان قاجار از اشکال و رنگ‌های متنوعی برخوردار بود. این تنوع با توجه به نوع فرهنگ و محل سکونت افراد نیز متفاوت بود. تفاوت پوشش افراد در مشاغل و پست‌ها نیز قابل مشاهده است. چنانچه لباس نظامیان با توجه به درجه آنها رنگ و جنس متفاوتی داشت. این نشان می دهد که وجوهی از ارتش حرفه ای پیش از عصر رضاشاه و در زمان قاجاری در ایران شکل گرفت بود:
«پیاده‌نظام و توپخانه لباس‌های ساده‌ای دارند لباس پیاده نظام از ماهوت آبی یا قرمز انگلیسی و لباس توپچی‌ها از ماهوت آبی بود. نوار لباس سربازان یشمی و مال صاحب منصبان نقره‌ای با طلائیست به علاوه صاحب منصبان اشارپ ابریشمی قرمزی هم مانند نظامیان انگلیس دارند. شلوارها عموماً سفید و گشاد و کلاهی برسم معمول مملکت از پوست بره برسر دارند که ابدا باین لباس نمی آید و بجای کفش راحتی هم چکمه دارند. عادت پوشیدن چکمه هم از جمله کارهایی بوده که باید ولیعهد برای آن خیلی زحمت کشیده باشد و چون امر او بوده از امتثال آن فروگذار نکرده‌اند. تفنگ‌ها عموماً انگلیسی است. یک کارخانه توپ‌ریزی هم در تبریز تأسیس کرده‌اند. باروت را خود ایرانیان می‌سازند. مشق افراد نظامی خیلی سهل است چه عموماً از فن تیراندازی بی بهره نیستند. عده توپخانه و سواره نظام عمومه قداره انگلیسی و پیاده نظام سرنیزه دارند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •