تخمینی خوشبینانه از وفاداران ارتش به شاه

تخمینی خوشبینانه از وفاداران ارتش به شاه

رژیم و آمریکا بر این باور بودند که ارتش در موقعیتی است که اگر دستوری به آن داده شود، بدون برو برگرد اجرا خواهد کرد.

کافه تاریخ- کشکول

 

آمریکا و رژیم حساب خاص و ویژه‌ای بر حمایت ارتش از شاه باز کرده بودند و تا آخرین لحظه امیدوار بودند ارتش به رژیم وفادار بمانند. از این رو تخمین‌هایی که آمریکا و رژیم از تعداد وفاداران ارتش داشتند، کاملاً غیرواقع‌بینانه و خوشبینانه بود:
«برداشت جدی ‌‌آن‌ها -فرماندهان نیروهای مسلح- این بود که به ارتش اطمینان کامل داشتند. خواسته شد تخمینی احتمالی در رابطه با فرار از ارتش در زمان ورود آیت‌الله یا در زمانی که ما وارد عمل خواهیم شد، ارائه دهند. رقم ارائه شده ۵ درصد تا ده درصد بود. یعنی چیزی برابر چهل هزار نفر. رقم، بالا بود اما آنقدر نبود که به ارتش صدمه بزند. رقمی ‌نیز که از افراد خودمان دریافت کرده بودم، در همین حدود بود. فکر می‌کردم که این تخمین خوشبینانه بوده است. لذا سئوال را عمیق‌تر مطرح کردم. باز هم همان: ارقام را دادند. آخرین تاکتیک‌‌های مخالفان را به اطلاع ‌‌ آن‌ها رساندم. از جمله این که تیمسار لطیفی را بی رحمانه زده‌اند. در حادثه ای دیگر یک سرگرد را گرفته بودند. علیرغم همه این کارها که برای نمونه ذکر شد، هنوز معتقد بود که ارتش در موقعیتی است که اگر دستوری به آن داده شود، بدون برو برگرد اجرا خواهد کرد. افراد ظرف سه یا چهار روز گذشته در تیراندازی اکراه نداشته‌اند و رفتارشان هم در جریان تظاهرات عمومی، خالص و پاک بوده است. بطور کلی با چنین ارزیابی و برداشت موافق بودم.»1
بعدها واقعیت‌های انقلاب نشان داد که این اطلاعات چقدر غیرواقع بینانه بود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •