مردم عصر صفویه در کجا شطرنج بازی می کردند؟

مردم عصر صفویه در کجا شطرنج بازی می کردند؟

در دوره صفویه در ایران قهوه خانه و محلی که بتوان در آنجا صرف قهوه و قلیان نمود رواج یافت. ولی بعد از این دوره زمان فترت آغاز گردید تا اینکه رسید به زمان قاجاریه که عصر رونق قهوه خانه ها و رواج نوشیدن چای و قهوه، بویژه کشیدن قلیان و چپق می باشد.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در دوره صفویه در ایران قهوه خانه و محلی که بتوان در آنجا صرف قهوه و قلیان نمود رواج یافت. ولی بعد از این دوره زمان فترت آغاز گردید تا اینکه رسید به زمان قاجاریه که عصر رونق قهوه خانه ها و رواج نوشیدن چای و قهوه، بویژه کشیدن قلیان و چپق می باشد. در این دوره شاهنامه خوانی، اسکندرنامه خوانی و شرح جنگ های مولای متقیان علی(ع) و در برخی موارد مداحی و نقّالی در قهوه خانه ها رواج یافت و مرشدهای فراوانی در این کارها شهرت پیدا کردند. قهوه خانه ها در تهران شکل خاصی داشتند، هر قهوه خانه فضایی نسبتاً وسیع داشت که دورتا دور آن را با سنگ و آجر به صورت سکّو در می آوردند و مردم روی این سکوها می نشستند و به نوشیدن چای، قهوه و کشیدن قلیان و چپق مشغول می شدند. در زمان شاه صفی، گذشته از قهوه خانه در اصفهان مراکزی نیز برای نوشیدن چای بوده است که آنها را چایخانه یا چای ختائی خانه می گفته اند. چایخانه برخلاف شیره خانه که مرکز کارهای ناپسند است، مردم در آنجا ضمن نوشیدن چای به بازی شطرنج می پردازند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •