هر مملکتی رژیمی دارد، رژیم ما یک‌نفره است!

هر مملکتی رژیمی دارد، رژیم ما یک‌نفره است!

سازمان پرورش افکار آیینه تمام‌نمای آرمان نظام رضاشاهی بود؛ یعنی ایجاد وحدت فکری و اتحاد معنوی و اتفاق کلمه و تقویت روحیه ملی‌گرایی با گرایش‌های یکدست و همگون و پی‌ریزی هویت واحد از طریق ترویج افکار مهین دوستی و شاه‌پرستی و امحا تشتت و جدا سری و ارتقای فرهنگ عمومی و وجدان ملی با تفهیم معنای اصلاحات حکومتی و علاقه‌مند کردن مردم به آن تا قدرش را بدانند و از حکومت حمایت کنند و در یک کلام تربیت اراده قدرتمند ملی که یک‌زبانی و وحدت تن‌پوش هم‌، شکل ظاهری صور‌ت‌های نمایانش قلمداد می‌شود.

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

سازمان پرورش افکار آیینه تمام‌نمای آرمان نظام رضاشاهی بود؛ یعنی ایجاد وحدت فکری و اتحاد معنوی و اتفاق کلمه و تقویت روحیه ملی‌گرایی با گرایش‌های یکدست و همگون و پی‌ریزی هویت واحد از طریق ترویج افکار مهین دوستی و شاه‌پرستی و امحا تشتت و جدا سری و ارتقای فرهنگ عمومی و وجدان ملی با تفهیم معنای اصلاحات حکومتی و علاقه‌مند کردن مردم به آن تا قدرش را بدانند و از حکومت حمایت کنند و در یک کلام تربیت اراده قدرتمند ملی که یک‌زبانی و وحدت تن‌پوش هم‌، شکل ظاهری صور‌ت‌های نمایانش قلمداد می‌شود. حکومت مطابق الگوی آلمان و ایتالیا و ترکیه فرهنگ واحدی در صورت و معنی می‌خواست که نهایتا می‌بایست به یکپارچگی دولت و ملت بیانجامد و چون باور داشت که خود از نیازهای جامعه به ‌درستی آگاه است و چگونگی پاسخ دادن به آن‌ها را نیز می‌داند، پس بحث و گفتوگو و جستجو به‌ منظور شناخت نیازهای واقعی را بیهوده می‌پنداشت و لاجرم اصلاحات مورد نظر از بالا به پایین (و نه با همکاری و مشارکت مردم) به دست توانای شاه که مبتکر اصلاحات و گویا سایه خداست، الزام می‌شد. رضاشاه می‌گفت: «هر مملکتی رژیمی دارد، رژیم ما یک‌نفره است» یعنی رژیم «انا و لاغیری»، از این رو «اسم حزب را پیش پهلوی نمی‌شد برد.» این انگیزش غرور ملی برای حفظ و صیانت یکپارچگی کشور در پیوند با خدادانی و شاه‌دوستی و میهن‌پرستی است و در واقع می‌توان شعار خدا، شاه و میهن را که به قول مهدیقلی مخبرالسلطنه هدایت ندای تثلیث بود، فصل‌الخطاب نظام دانست.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •