مطالب مرتبط با واژه 'هرزگی'

  دربار پهلوی مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ می باشد

  گزارش سازمان سیا از دربار ایران در دهه پایانی رژیم پهلوی

  در دوران حکومت محمدرضاشاه، خصوصاً در دهه 1350 هم شاهد انحصارات و مالکیت های دولتی هستیم و هم شبه انحصارات و مالکیت های فردی مقامات دولتی بخصوص شاه و درباریان. درآمدهای سرشار نفتی در دهه 1350 فساد رسمی را به سطحی بی سابقه رساند.
  1397/12/24 07:32

  تمام مردانی که در خدمت شهوترانی شاه بودند!

  شاه ایران از منظر اخلاقی به واقع فردی فاسد بود. در حالی که رهبران می بایست الگوی جامعه باشند، او بی اخلاقی را به منتهای درجه خود رسانده بود. به عنوان مثال در همه سفرهایش کسانی بودند که مسئول زن بارگی او بر عهده داشتند. همین مسئله دامن فساد را از شاه به رجال سیاسی و نظامی دیگر نیز می کشاند . . .
  1396/6/20 15:35

  وقتی «نوریه گا» از هرزگی شاه نهایت استفاده را می کند

  پروین غفاری که کتاب خاطراتش در سال 1368 منتشر شد گوشه هایی از عصر تاریک سلطنت پهلوی را افشا کرده است. بنا به روایتهای مختلف از جمله روایت غفاری محمدرضا پهلوی چنان در منجلاب تباهی اخلاقی غوطه ور شده بود که حتی پس از فرار از کشور در دی ماه 1357(به موقع اقامت در پاناما) مانوئل نوریه گا رئیس گارد ملی پاناما را به قوادی واداشته و از او می خواهد تا ترتیب ملاقاتش را با یک دختر پانامایی بدهد.
  1395/4/7 16:10

  تاسیس تشکیلاتی برای هوسرانی های شاه پهلوی

  علی شهبازی یکی از نیروهای گارد شاهنشاهی و سرتیم محافظ شاه، کسی که تا پایان عمر، درخارج از کشور، مغرب، پاناما، آمریکا و مصر او را ترک نکرد، در خاطرات خود، پرده از شبکه‌ای بر‌می‌دارد که برای فساد و زن‌بارگی شاه فعالیت می‌کردند.
  1394/9/1 22:30
4