مطالب مرتبط با واژه 'کابینه'

  تحت فشار قرار دادن دولت ایران از جانب انگلستان

  علی رغم اینکه کابینه وثوق الدوله خدمات زیادی به انگلستان نموده بود که مصداق بارز آن قرارداد 1919 بود انگلستان کماکان به فشارهای سیاسی و اقتصادی خود به دولت ایران ادامه می داد.
  1398/4/14 17:40

  دولت هایی که پس از سلطنت رضاشاه برسر کار آمدند

  بررسی دولتهای رضاشاه نشان داد که همه آنها از یک ویژگی و خصیصه مشترک برخوردار بودند و آن وفاداری به مرکز قدرت و اطاعت از شخص شاه بود.
  1398/2/16 00:42

  کابینه حسنعلی منصور هنگام حضور در مجلس شورای ملی جهت اخذ رای اعتماد

  دولت امیراسدالله اعلم در پایان عمر خویش و به مناسبت تظاهرات و ناآرامی‌های دانشجویان، حکومت نظامی برقرار کرد که ۴ ماه ادامه داشت. اما در روزهای پیش از استعفای خود، حکومت نظامی را برچید. در دوره یادشده چند حزب ایرانی توسط برخی از سیاسیون نزدیک به حاکمیت تاسیس شده بود که یکی از آنها حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور بود.
  1398/2/3 16:14

  تصویب هزینه سفر اروپایی شاه در کابینه دست نشانده

  حوزه سیاست خارجی و روابط خارجی یکی از حوزه های مورد علاقه شاه پهلوی بود و محمدرضاشاه سیاست خارجی را به عنوان حیاط خلوت خود تلقی می نمود؛ ازاینرو سالانه سفرهای متعددی به کشورهای مختلف  دنیا با صرف هزینه های کلان انجام می داد.
  1397/3/4 14:24

  کابینه دوم مشروطه از شکلگیری تا پایان کار

  محمد علی شاه پس از شکست نخست خود از مجلس و آزادی خواهان در جست و جوی فرد مدبر و زیرکی بود که زمام کشور را بدو سپارد و به دست او مجلس و مشروطیت را براندازد و برای انجام این منظور میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم امین السلطان را از اروپا احضار کرده بود.
  1395/10/12 13:36

  نخستین کابینه قانونی در ایران

  نخستین کابینه قانونی مطابق آنچه مجلس خواسته بودکه وزیران مسئول و جواب گوی مجلس باشند، پس از یک سلسله کشمکشها در تاریخ 6 صفر 1325 به مجلس معرفی گردید و وزیر افخم وزیر داخله که رسما عنوان ریاست وزرائی نداشت ولی عملا این وظیفه را انجام می داد اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد.
  1395/9/8 19:24

  رافت کابینه وثوق الدوله نسبت به کارکنان نظمیه

  موافقت حسن وثوق رئیس الوزرا باپیشنهاد مربوط به افزایش حقوق آژانها وصاحبمنصبان اداره نظمیه جهت آسودگی این افراد و پرداخت آن پس از تصویب بودجه
  1395/6/19 11:49

  مدیران باید در اتاق‌های کوچک مستقر شوند!

  رجایی و باهنر» پرورش‌یافته‌ی اسلام بودند و شیفته‌ی روح قدسی و تحت‌تأثیر رفتار و عملکردهای حضرت امام و از این رو بود که هنگام اعلام وزرای کابینه و بعد از آن شهید رجایی بارها اعلام کرد که وزرایش صددرصد مقلد امام خمینی هستند
  1394/6/3 17:59

  سیدحسین فاطمی کیست؟

  روز 15 اردیبهشت 1330 خورشیدی دکتر سیدحسین فاطمی سیاستمدار و مدیر روزنامه «باختر امروز» در کابینه محمد مصدق به سمت معاونت پارلمانی نخست وزیر و سخنگوی دولت منصوب شد.
  1394/2/17 16:59

  کابینه محلل

  روز 11 بهمن 1343 کابینه امیرعباس هویدا از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. این رویداد 10 روز پس از ترور حسنعلی منصور نخست وزیر پیشین ، 5 روز پس از مرگ وی و انتصاب هویدا توسط شاه به نخست وزیری و 4 روز پس از معرفی کابینه او به شاه و مجلس ، صورت گرفت .
  1393/11/11 17:54
13