مطالب مرتبط با واژه 'صدراعظم'

  غارت خزانه ناصرالدین شاه پس از مرگش

  در خاطرات تاج السلطنه آمده است که پس از گذشت چند روز از مرگ ناصرالدین شاه صدر اعظم و برادرش امین الملک به اندرون آمدند و هر چه پول در خزانه بود را خالی کردند...
  1398/7/4 13:56

  مشکلاتی که حاج میرزا آقاسی برای کشور ایجاد کرد...

  حاج میرزا آقاسی، از صدراعظمان مشهور دوره قاجار، یکی از شخصیت‌های بانفوذ بود که زعامت او با فساد و هرج و مرج فراوان در کشور همراه بود.
  1397/7/28 23:28

  دست و دلبازی مظفرالدین شاه از خزانه ملی

  برداشتهای غیرقانونی از خزانه ملی و حاتم بخشی نسبت به نزدیکان و دوستان یکی از ویژگیهای مشترک شاهان قاجاری و پهلوی بود.
  1397/2/17 16:05

  دعوا بر سر سمت نایب السلطنه قاجار در دوران سلطنت «شاه کوچک»

  رقابت بر سر قدرت در اشکال و وضعیت های متعددی خود را بروز می دهد. یکی رقابت بر سمت ها و جایگاه ها بود که در طول تاریخ وجود داشته است. آنچه در زیر می اید به خوبی رقابت دو جناح سیاسی را بر سر نایب السلطنه بودن، آن هم در شرایط حساس پس از انقلاب مشروطه و صغر سن احمدشاه قاجار . . .
  1396/10/20 16:30

  جایگاه مقام صدارت در مشروطه

  علیرغم تغییراتی که ناصرالدین شاه در ترکیب و ظاهر ساختار این نهاد اعمال نمود؛ اما مقام صدارت در این دوره نیز مقامی مهم تلقی می‌شد. می‌توان این ادعا را از قدرت صدراعظم های این دوره و اقداماتی که انجام دادند، تشخیص داد...
  1396/10/18 00:08

  صدراعظم ایران خطاب به کاردار انگلیس در تهران: من را از تبعیت دولت انگلیس معاف فرمایید!

  کنلل شیل در زمانی که عباس میراز نایب السلطنه ایران بود در تهران شارژدافر(کاردار) دولت انگلیس در تهران بود. لیدی شیل همسر کاردار، در سفرنامه اش به ایران که در لندن در سال 1856 به چاپ رسیده بود می نویسد: «بعد از عزل میرزا تقی خان امیرکبیر از صدارت عظمی، میرزا آقاخان نوری عریضه ای به شوهرم نوشت . . .
  1396/5/16 00:19

  عکس/هیتلر و هیندنبورگ، ژانویه 1933

  روز 30 ژانویه 1930، هیندنبورگ ریاست جمهوری آلمان سرانجام می پذیرد که آدولف هیتلر را صدر اعظم آلمان اعلام کند. در فاصله چند ماه ، فاشیست ها آنچه را در انتخابات اعلام کرده بودند به اجرا می گذارند و آزادی های مدنی را از بین برده و دستگیری مخالفان را آغاز می کنند.
  1394/3/3 21:48

  این صدراعظم ایران است یا نماینده انگلیس!

  ناصر‌الملک وقتی به سمت نایب‌السلطنه منصوب شد، با بریتانیایی‌ها مشورت کرد و نظرات آنان را جویا شد. معلوم بود آنان با موضوع موافق هستند.
  1393/11/28 17:48

  برشهایی از کتاب «نخست‌وزیران سلسله قاجاریه»

  صدراعظمی که با استخاره انتخاب می شد

  شاه بدون اینکه سخن گوید اوراق را درهم ریخت و بار دیگر نام امین‌السلطان را از میان آنها برداشته،‌ لای قرآن نهاد. این مرتبه نیز اشارة‌حکیم‌الملک فهماند که باید آیة امیر بیاید و چنین شد....
  1393/7/25 15:09
9