مطالب مرتبط با واژه 'امام رضا'

  رونقی که حاصل حرم مطهر است

  مشهد به دلیل اهمیت مذهبی و تقدس مکانی، ضمن آنکه بخش پرجمعیت این شهر را شکل داده بود، بازار و بخش‌های ثروتمند شهر را در برداشت.
  1398/7/26 22:09

  تعمیر ایوان عباسی یکی از ایوانهای بارگاه امام رضا (ع ) در دوره قاجاریه

  سفرهای شاه عباس به مشهد همیشه یک ویژگی خاص داشته است. تاریخ این سفر‌ها را متمایز از دیگر سفر‌ها دیده است، آنجا که حرف از علاقه شاه به اماکن متبرکه به میان می‌آید.
  1398/5/10 19:23

  مکانهای دﻳﻨﻲ و ﻣﺬهبی، بهترین مکان اطعام عمومی

  ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ‌ ﻧﻴﺰ‌، ﻓﻀﺎﻳﻲ‌ ﺑﺮای‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و زاﺋﺮان و ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. در‌ ﺑﺴﻴﺎری‌ از‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻴﻌﻲ در اﻳﺮان، اوﻗﺎﻓﻲ ﺑﺮای اﻃﻌﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
  1398/2/20 17:22

  گنبد شاه چراغ شیراز یکی از زیباترین گنبدهای ایران

  بنای حرم مطهر شاه چراغ مربوط به دوره اتابکان یعنی سده ششم هجری قمری است و کاشی‌های گنبد و بارگاهش بی‌نظیر و مثال‌زدنی است. اولین ایوان این آستانه مقدس در دوران علاالدوله قاجار ساخته شده است و اولین بنای حرم مطهر نیز به دوره عضدالدوله دیلمی از سلاطین آل بویه نسبت می‌دهند. صحن مرکزی این بنا که چهارده هزار متر مربع وسعت دارد مستطیلی با 162 غرفه است.
  1397/12/29 03:51

  تپه سـلام؛ اولین محل عرض ارادت مردم به امام رضا(ع)

  در‌ محلی‌ به‌ نام تپه سـلام کـه شهر مـشهد و حـرم امـام رضا از آن رؤیت می‌شده(تـقریبا‌ در‌ 12‌ کیلومتری مشهد)  زائران با قرائت زیارتنامهء حضرت امام رضا،که بر سنگ مرمر‌ سیاهی‌ حـک شـده بود،و نیز با افزودن چند سـنگ بـه پشـته‌های سـنگی بـیشماری که‌ زائران‌ پیـش‌ از آنـان روی هم انباشته بودند،رسم سلام دادن به آن حضرت و آداب اذن‌ ورود‌ را به جا می‌آورده‌اند...
  1397/8/11 17:36

  وزیر خارجه ترکیه در حرم مطهر امام رضا (ع)

  وزیر خارجه ترکیه در حرم مطهر امام رضا (ع)
  1397/2/17 15:53

  پهلوانی که بازوبند خود را به شاه هدیه نداد

  ماجرای پهلوانی که بازوبند پهلوانی خود را به جای تقدیم به اعلیحضرت به امام رضا هدیه داد و مزد وفاداری خود را گرفت.
  1394/11/24 21:46

  راهکارامام‎رضا(ع)درباره‎مقابله‎با‎تهاجم‎فرهنگی

  مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در طول تاریخ را فرهنگ می‏ نامند
  1394/11/7 21:54

  امام‎رضا(ع)پس‎ازشهادت‎نیز‎ضامن‎آهوان بود

  موضوع خط سیر حضرت رضا (ع) از دشت آهوان در نزدیکی سمنان و قصه پناهنده شدن آهو و صیاد از اخبار متواتره شایعه است که از آن زمان تا کنون بین مردم ایران جریان و اشتهار دارد و حضرتش را به ضامن آهو ملقب نموده و از آن جهت نظم و نثرها در این موضوع نوشته‌اند.
  1394/11/4 22:42

  پنج ضریح حرم رضوی

  حرم مطهر نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و معصومین (ع) از مصادیق بارز بیوت الهی می‌باشند که رفعت مقام یافته‌اند و ما در زیارت نامه و اجازه ورود به حرم مطهر امامان به آن اشاره داریم.
  1394/11/1 22:12
28