مطالب مرتبط با واژه 'رونق'

    رونقی که حاصل حرم مطهر است

    مشهد به دلیل اهمیت مذهبی و تقدس مکانی، ضمن آنکه بخش پرجمعیت این شهر را شکل داده بود، بازار و بخش‌های ثروتمند شهر را در برداشت.
    1398/7/26 22:09
1