مطالب مرتبط با واژه 'کینه'

  کینه‌های شخصی محمدشاه

  برخی معتقدند که محمدشاه نیز شخصاً از قائم‌مقام کینه به دل داشت و همین کینه‌ها در کنار دسیسه دشمنان، موافقت او را با حذف قائم‌مقام فراهم نمود. مطابق با این دیدگاه، قائم‌مقام در موارد متعددی مانع از خودسری‌های شاه شده بود و همین موضوع بهانه کینه‌ورزی علیه او را فراهم آورده بود...
  1399/4/19 12:57

  کینه انگلیسیها از قیام عشایر جنوب

  در دوران فعالیت اردشیر ریپورتر در ایران، اشغال جنوب توسط نیروهای انگلیسی «پلیس جنوب» ( s. P . R) منجر به صدور فتوای جهاد آیت‌الله العظمی حاج سید عبدالحسین لاری (مجتهد لاری) گردید...
  1398/10/22 22:17
2