مطالب مرتبط با واژه 'شلوار'

    پوشاک مردان ایرانی در زمان قاجاریه

    پیراهن مردان ایرانی از پارچه حریر بر نگهای گوناگون و بسیار کوتاه و بدون یقه است بهتر است پیش سینه پیراهن‌ها شکاف دارد و با رنگ روشنی نقده دوزی شده است. شلوار مردان ایرانی از تافته گلی یا ارغوانی رنک و بسیار گشاد است...
    1399/3/27 22:34
1