مطالب مرتبط با واژه 'فساد اداري'

  تظاهرات علیه فساد اداری و پارتی بازی در ایران

  سوم تیرماه 1356 (24 ژوئن 1977)، تهران شاهد یک رشته تظاهرات بر ضد برخی از سیاست های امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت و شخص شاه ازجمله گسترش فساد اداری، رواج پارتی بازی و خروج صدها میلیون دلارهای نفتی هفت تومانی از کشور توسط افراد بود ـ تورّم پول دهها درصد ولی بهای ارزها؛ ثابت و مشوّق بیرون بردن و یا اسراف. اعتراض و تظاهرات از دانشگاهها آغاز شده و گسترش یافته بود.
  1394/3/31 14:33

  در این مملکت قدرت دارم

  ناراحت نباش شوهرت هیچ غلطى نمى‏تواند بکند چون من در این مملکت آن قدر قدرت دارم که شوهرت را به عنوان تریاک‏کشى به زندان بیندازم و از طرفى فکر مى‏کنم این تلفن از طرف هلن باشد که مستخدمه من بود ...
  1393/11/18 14:28

  برشهایی از کتاب « اسنادی دربارهٔ وضعیت ایران در دههٔ پایانی قرن بیستم»

  اختلاس از مالیات‌ها

  وابسته نظامی انگلیس در نامهٔ خود به وضعیت بخش‌های مختلف حاکمیت در دوران ناصرالدین شاه می‌پردازد؛ از جمله ادارهٔ گمرک، خزانه‌داری، وزارت فواید عامه، وزارت عدلیه، وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه. بر پایهٔ این گزارش فساد مالی در دربار بسیار شدید و امری آشکار است
  1393/11/1 17:02

  سند/ پرونده ای که مختومه شد

  چند روز اخیر این موضع مورد بحث قضات دادگستری قرار گرفته و عموماً از اینکه دربار شاهنشاهی به علت مشارکت چند نفر از والاحضرتها با منافع شرکت آسفالت راه از مهندس خرم حمایت و در امور قضائی دخالت نموده‌اند...
  1393/6/26 09:29
5