تاریخ شفاهی

  فرماندهان از قبول مسئولیت ابا داشتند!

  خصوصیت بارز رهبران نظامی ‌ایران، غرور شخصی در یک ضعف سراسری بود که از همه جای دیگر بیشتر بود. ایرانی‌ها، اغلب معتقدند که هیچ اشتباهی مرتکب نمی‌شوند...
  1399/7/4 18:56

  راه هر گونه سازش بسته می‌شود

  این فرضیه که وفاداری خود ارتش به شاه سست شده و نظامیان اکنون بدون توجه به شاه تصمیم گیری می‌کنند، هوادارانی برای خود یافته است. ظاهراً راه‌حل‌های سیاسی در این لحظه راه به جایی نخواهند برد...
  1399/7/1 17:40

  طرح کودتای 28 مرداد ۱۳۳۲ از زبان طراح عملیات

  عملیات کودتا و براندازی حکومت دکتر مصدق در 25 و 28 مرداد سال ۱۳۳۲ بـا هـمکاری مشترک انگلیس و آمریکا عملی شد. ولی برنامه ریزی و طراحی و اجرای‌ نقش‌ اصلی آن بـا انـگلیسی‌ها و عـوامل آنها بود. سرلشکر فضل الله زاهدی چهره‌ای شناخته‌ شده‌ای‌ بود که فقط نقش فرماندهی را بازی‌ می‌کرد‌.
  1399/6/30 21:31

  زیبایی تاج السلطنه عامل دشمنی زنان با وی

  در تمام زن های ایران؛ زنی به خوش صورتی و قشنگی من نبود. اغلب در مجالس بزرگ می رفتم، از قبیل عروسی ها، اعیاد، به حضور شاه، در مواقع رسمی که تقریبا هزار نفر از شاهزاده خانم ها و فامیل های بزرگ بودند...
  1399/6/27 23:02

  کلید قدرت حزب در دست هویدا

  هویدا بوسیله شبکه‌ای که ایران نوین در سراسر مملکت گسترده بود، به هیچ گروه و شخص دیگر در حاکمیت اجازه نمی‌داد که چشمداشتی به مناصب و پست‌های درجه اول مملکتی داشته باشند...
  1399/6/24 00:54

  رضاشاه قرار بود به کانادا تبعید شود

  شاه برای تهیه مقدمات سفر به کانادا وارد کشور آفریقای جنوبی شده بود و انتظار می‌کشید تا خطرات ناشی از حمله زیر دریائیهای آلمانی در اقیانوس اطلس کاهش یابد.
  1399/6/17 20:57

  هایزر؛ نایب السلطنه شاه

  آمریکایی‌های مقیم ایران با نزدیک شدن اعتراضات مردمی به انقلاب اسلامی، بتدریج ایران را ترک نمودند...
  1399/6/10 17:32

  سفرهای گزاف به بهانه‌های واهی

  گزارش پزشکانم را درباره بیماری‌ام تقدیم کردم. شاه پیشنهاد کرد با وجود اینکه ظاهراً هیچ مشکل جدی‌ای وجود ندارد، من باید حتماً برای معاینه کامل راهی آمریکا شوم.
  1399/6/4 13:16

  وقتی عضو سابق ژاندارمری افشاگری می‌کند

  یکی از اعضای سابق ژاندارمری در محاکم آمریکا بر علیه همه کس اقدام می‌کند و آنها را احضار می‌نماید. منجمله دکتر ایادی و ارتشبد طوفانیان را به محکمه احضار کرده است که در کار تعمیر تانک پول گرفته‌اند...
  1399/5/30 17:16

  طراحی وارونه در کودتای 28 مرداد 1332

  آنچه در ۲۸ مرداد رخ داد شکل وارونه‌ای از برنامه ۲۵ مرداد بود. در طراحی کودتای 25 مرداد، قرار بود نظامیان مصدق را وادار به کناره‌گیری کنند یا در بازداشت نگاه دارند و خود بر شهر چیره شوند ...
  1399/5/27 13:00
875